Energiezuinig Machinaal Reinigen

Energy-efficient cleaning

Energy-efficient cleaning The importance of energy-efficient cleaning is growing day by day. DT Dijkstra’s machines are energyefficient and they stand out for their efficient use of water. If at all possible, the water in the machines is recycled while motor power is kept as low as possible; quality of cleaning, though, remains the major starting…

Energiezuinig Machinaal Reinigen

Energiezuinig reinigen

Energiezuinig reinigen Energiezuinig reinigen wordt steeds belangrijker. De machines van DT Dijkstra zijn energiezuinig en gaan efficiënt met water om. Het water in de machines wordt waar mogelijk hergebruikt en het motorvermogen wordt zo laag mogelijk gehouden, waarbij de kwaliteit van het reinigen het belangrijkste uitgangspunt is. De solide constructie van de reinigingsinstallaties van DT Dijkstra…

Unieke Sorteermachines Machinaal Sorteren

Unique grading machines

Unique grading machines DT Dijkstra grading machines are suitable for the continuous size sorting of washed and unwashed products, e.g. Potatoes, beetroots, onions, flower bulbs and sprouts. Thanks to the unique drive technology, the screen deck of the sorting machines is optimally utilized, which means that the desired accuracy can be achieved. In combination with…

Unieke Sorteermachines Machinaal Sorteren

Unieke sorteermachines

Unieke sorteermachines De sorteermachines van DT Dijkstra zijn geschikt voor het continu op maat sorteren van gewassen en ongewassen knol- en bolachtige producten (bijvoorbeeld aardappelen, rode bieten, uien, bloembollen en spruiten). Door de unieke aandrijftechniek wordt het zeefopppervlak van de sorteermachines optimaal benut waardoor de gewenste nauwkeurigheid wordt bereikt. Door deze nauwkeurigheid realiseren de sorteermachines van…

Viltdoek conform FDA

Viltdoek conform FDA Voor het goed drogen van aardappelen, is het van belang dat het vilt met regelmaat wordt geïnspecteerd en desgewenst vervangen. Vanaf mei 2015 verkrijgbaar bij DTDijkstra, speciaal viltdoek conform FDA. Neem contact op voor verdere informatie: service@dtdijkstra.nl

Energiezuinig Machinaal Reinigen

Optimization of washing installation

Optimization of washing installation DT Dijkstra has optimized the washing installation to meet your requirements even better. The new washing installation now includes additional inspection windows in the rotating parts of the washer, while the windows have been enlarged as well. The improvements have ensured improved sustainability as well as a reduction of maintenance and…

Energiezuinig Machinaal Reinigen

Optimalisatie wasinstallatie

Optimalisatie wasinstallatie DT Dijkstra heeft de wasinstallatie geoptimaliseerd om nog meer aan uw wensen te voldoen. In de nieuwe wasinstallatie zitten extra inspectieluiken bij de draaiende delen in de wasser. Ook zijn de luiken groter geworden. De verbeteringen die zijn doorgevoerd zorgen voor een grotere duurzaamheid en minder onderhoud en slijtage. Voordelen: Duurzame trommelaandrijving Verbeterde…

Verwerkingslijn Logistiek Sorteren Reinigen

Great processing line

Great processing line Distinctive in the complex processing lines, which is what D. T. Dijkstra wants to be. The company Franzen Landbouw in Dirksland chose a system of D. T. Dijkstra for that reason. The company specializes in growing and processing of potatoes, onions and carrots. In the newly built storage and processing area has…

Verwerkingslijn Logistiek Sorteren Reinigen

Prachtige verwerkingslijn

Prachtige verwerkingslijn Onderscheidend in de complexe verwerkingslijnen, dat is wat D.T. Dijkstra wil zijn. Het bedrijf Franzen Landbouw in Dirksland koos om die reden ook voor een installatie van D.T. Dijkstra. Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt en verwerking van aardappelen, uien en wortelen. In de nieuw gerealiseerde opslag- en verwerkingsruimte is gekozen voor…